Fakturačné údaje

IČO: 54 637 198

DIČ: 2121744801

Bankové spojenie

SK38 0200 0000 0046 1100 7656

Adresa

Alpclean s.r.o.

Zákutie 9088/11

841 06 Bratislava

Cenová ponuka

Kontakty

Martin Kubovič

+421 907 323 240

Email

info@alpclean.sk

Ján Majling

+421 911 878 605